Klachtenprocedure

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) maakt het mogelijk dat een klacht op een effectieve, laagdrempelige wijze afgehandeld kan worden. Als je een klacht hebt, wil ik je vragen deze altijd eerst met mij te bespreken. We kunnen dan samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Indien dit niet lukt, ben je uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij KAB.