Natuurlijk beter

Net als de natuur kun je uit evenwicht raken. Meestal treedt er herstel op, vaak zonder dat we het merken. Dit is een dynamisch geheel. Echter, soms lukt het niet om de disbalans te herstellen. Je kunt dan klachten ervaren.

De gedachte achter natuurgeneeskunde is je zelfgenezend vermogen aan te wakkeren, om zo de balans te herstellen. Dit kan in mijn praktijk door middel van diverse duurzame, natuurlijke en veilige middelen, zoals aanpassingen in voeding en leefstijl, massage en fytotherapie (kruiden). 

Er wordt niet alleen gekeken naar de klacht(en), maar naar de gehele mens vanuit een holistisch perspectief: fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, energetisch en spiritueel. Een natuurgeneeskundige behandeling betreft een individuele benadering. Dit sluit aan op wat Hippocrates ooit zei: “het gaat erom wat voor persoon de ziekte heeft, niet wat voor ziekte de persoon heeft.”

Natuurgeneeskunde is gericht op het herstel van gezondheid en is niet gericht op symptoombestrijding. Het is preventief van aard en gericht op het zoeken van de oorzaken van de disbalans. Het doel is om de gezondheid te versterken en je nieuwe kennis, vaardigheden en bewustwording te geven. Hierdoor kan je de eigen gezondheid op de lange termijn zelf in stand houden, voortbouwend op wat je van de ziekte en behandeling hebt geleerd.

op natuurlijke wijze zonder klachten

regie over eigen gezondheid en vitaliteit

gehele persoon staat centraal, niet de klacht(en)

geen standaard adviezen, maar persoonlijke adviezen

Je kunt bij me terecht als je:

Werkwijze

Tijdens het eerste consult – ook wel anamnese genoemd – wil ik een totaalbeeld van je krijgen en niet enkel ingaan op jouw klacht(en); ik stel daarom vragen over onder meer je ziektegeschiedenis, vitaliteit, voedings- en leefpatroon, orgaansystemen en psychosociale achtergrond. Daarnaast maak ik gebruik van natuurgeneeskundige diagnostische methoden waaronder iriscopie om de anamnese mee aan te vullen. Indien de anamnese daar aanleiding tot geeft, kan ik je adviseren bepaalde bloedwaarden bij je arts te laten bepalen om het totaalbeeld te completeren.  

De intentie van de anamnese en diagnostiek is om te kunnen vaststellen wat het onderliggende probleem is. Hieruit vloeit een behandelplan. Ongeveer 1 week na de anamnese licht ik je dit toe in het tweede consult. Samen bekijken we welke weg we inslaan, waarbij we de beschikking hebben over een combinatie van therapieën

De vervolgconsulten bestaan uit het samen evalueren en afstemmen van je behandelplan. Het streven is de balans te hervinden, je eigen gezondheid in handen te nemen en dat je mij daarvoor gaandeweg niet meer nodig hebt.

Past deze wijze van behandeling bij jou en wil je graag samen aan de slag om je gezondheid en vitaliteit te versterken?

Jouw eigen weg naar meer natuurlijke gezondheid en balans